Sedan 1923


 

Styrelsen 2023

Ordförande
Anders Rosengren                                   Jackarby-Renum uf

Bernt Backman                                        Hindhår uf
Jörgen Backman, viceordförande            Drägsby-Tjusterby hf
Karl-Erik Backman                                   HV i Söderveckoski
Marjatta Laine                                          Sannäs uf
Lang Maria                                               Buf

Åsa Liitiäinen                                           Buf
Lars-Johan Nyholm                                 Sannäs uf
Agneta Wackström                                  Jackarby-Renum uf

 

Suppleanter
                                 
Linda Melén                                             Kråkö bf

Marina Koskelainen                                 Jackarby-Renum uf