Sedan 1923


 

Styrelsen 2020

Ordförande
Anders Rosengren                                    Jackarby-Renum uf

Bernt Backman                                        Hindhår uf
Jörgen Backman, viceordförande            Drägsby-Tjusterby hf
Karl-Erik Backman                                  HV i Söderveckoski
Marjatta Laine                                          Sannäs uf
Lang Maria                                               Buf
Åsa Liitiäinen                                          Buf
Lars-Johan Nyholm                                  Sannäs uf
Agneta Wackström                                  Jackarby-Renum uf

Suppleanter
Torbjörn Blomqvist                                 Hindhår uf
Linda Melén                                             Kråkö bf