Teaterskolan i Borgå  

Måndagar - Kulturhuset Grand

Biskopsgatan 28, 06100 Borgå

 

Läsår 2018-2019

Hösttermin: 10.9-10.12.2018

Vårtermin: 14.1-20.5.2019

 

Teatergrupper

Grupp 1 (Åk 3-4) 15.00-16.30

Grupp 2 (Åk 5-6) 16.45-18.15

Grupp 3 (Åk 7->) 18.30-20.00

 

Anmälningar 2018-2019

Gamla elever: tills 24.8.2018

Nya elever: 27.8-7.9.2018

 

Pris

75,00 euro/läsår

Grundläggande konstundervisning är konstfostran som ges utanför skolan och som i första hand är avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen baserar sig på de läroplansgrunder som Utbildningsstyrelsen fastställt. Utbildningsanordnare för den svenska utbildningen i teaterkonst i Borgå är BUF och FSU. Verksamheten finansieras av Borgå stad och Svenska kulturfonden. I Borgå förverkligas verksamheten enligt den allmänna lärokursen som omfattar 500 undervisningstimmar. Studierna består av konstfostran för småbarn, gemensamma studier (4år), temastudier (3år) samt kompletterande/frivilliga studier. Studierna kan genomföras på 7 år.

Grundläggande konstundervisning är målinriktad och framskrider från nivå till nivå och ger eleven färdigheter att uttrycka sig själv samt att söka sig till yrkesinriktad och högre utbildning på området. Syftet med den allmänna lärokursen i teaterkonst i den grundläggande konstundervisningen är att stärka elevernas aktiva aktörskap och förståelse för teaterkonst. I undervisningen stöds eleverna i att själva utöva konst och i personlig tolkning. Undervisningen uppmuntrar eleven till konstruktiv verksamhet som individ och till interaktion som medlem av en grupp.

Eleven får under studierna scenvana och mångsidig erfarenhet av den arbetsprocess som ligger bakom en teaterföreställning. Till studierna hör även att sätta upp scenframställningar.  Eleven får vägledning i att diskutera och bedöma sitt eget och andras arbete med användning av de begrepp som används inom teaterkonsten. Till studierna hör att bekanta sig med teater och dess verksamhet, och även med teaterföreställningar.

I undervisningen stöder man elevernas glädje, nyfikenhet och motivation att studera genom att arbeta i grupp. Målet för studierna i teaterkonst är att stärka elevernas kulturella kunnande genom att utveckla deras färdigheter och kunskaper. Eleven handleds till ett engagerat och långsiktigt arbete.

Undervisningen sker under läsåret i undervisningsgrupper som samlas varje vecka. Undervisningsgrupperna bildas genom att elevernas ålder samt framsteg beaktas. Gruppstorleken är i regel 10-15 elever. Eleven har möjlighet att fortsätta med sina teaterstudier fram till 20 års ålder. Teaterskolans lärare förbehåller rätten att dela deltagarna i rätt grupper.

Eleverna som deltar i den grundläggande konstundervisningen i teaterkonst i Borgå kan räkna till godo studier som de har fullgjort inom andra konstformer, scenframställningar eller kurser som de deltagit i utanför studierna.

Ta kontakt för mera information !

 

BUF läroplan - GKU i Teaterkonst